Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Nasze wiadomości

Regulamin Imprez Sportowych - po nowelizacji

                              REGULAMIN

Okręgowych Imprez Sportowych na 2010 rok


 

Okręgowy Kapitanat Sportowy w Przemyślu, na swym posiedzeniu w dniu 5 lutego 2010 roku, na wniosek Klubów i zainteresowanych  Kół znowelizował "REGULAMIN IMPREZ SPORTOWYCH NA 2010 ROK".

Zwracamy się z prośbą o szczegółowe i dokładne zapoznanie się z jego treścią.

 1. Spławikowe Mistrzostwa Okręgu zostaną rozegrane jako dwudniowe:

- pierwszy dzień tj. 3 lipiec 2010r. rzeka San w Jarosławiu

- drugi dzień tj. 4 lipiec 2010r. rzeka San w Przemyślu

2. Spiningowe Mistrzostwa Okręgu 17-18 lipiec 2010r. ZEK Radymno:

- pierwszy dzień wędkowanie z łódek

- drugi dzień wędkowanie z brzegu


3. Zarządy kół mają prawo wyboru sędziego głównego na zawody mistrzowskie i towarzyskie.

W zawodach o Mistrzostwo Koła sędzią głównym musi być sędzia z uprawnieniami co najmniej sędziego okręgowego.

W przypadku sędziowania zawodów mistrzowskich przez osobę nieuprawnioną Mistrz Koła i inni zawodnicy zgłoszeni nie zostaną dopuszczeni do Mistrzostw Okręgu.

Niedopuszczalne są przypadki jednoczesnego startu w zawodach i sędziowania.


4. Mistrzostwa Kół winny być przeprowadzone w terminach:

Dyscyplina spławikowa:

Seniorzy powyżej 22 lat do 28.06.2010r.

Młodzież do 22 lat do 28.06.2010r.

Kobiet, Juniorzy do18 lat oraz Kadeci do 14 lat – nie wymagane jest przeprowadzanie Mistrzostw kół.

Poszczególne kategorie muszą być rozgrywane w odrębnych sektorach. Wymagane są oddzielne protokoły ze wszystkich kategorii rozegranych zawodów mistrzowskich i dostarczenie ich wraz ze zgłoszeniem zawodników do Okręgowych Mistrzostw.

Dyscyplina spinningowa: – nie wymagane jest przeprowadzanie Mistrzostw kół

Dyscyplina muchowa: – nie wymagane jest przeprowadzanie Mistrzostw kół

Brak protokołu skutkował będzie nie dopuszczeniem zawodników do startu w mistrzostwach.

Ustalenia dodatkowe:

- w spławikowych mistrzostwach okręgu seniorów i U 22 uczestniczą zawodnicy biorący

udział w mistrzostwach koła lub klubu i przez nie zgłoszeni

- w mistrzostwach spinningowych Okręgu seniorów uczestniczą wszyscy zawodnicy zgłoszeni przez koła.

Spinningowy Mistrz Okręgu reprezentant Okręgu w Spiningowych Mistrzostwach Polski wg nowych Zasad Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego zostanie wyłoniony z cyklu zawodów GP.

- w mistrzostwach muchowych Okręgu seniorów i juniorów uczestniczą wszyscy zawodnicy zgłoszeni przez koła

Mistrzostwa spinningowe oraz muchowe muszą być rozgrywane w formule „Żywa Ryba”.

- w mistrzostwach spinningowych i muchowych obowiązują przynęty wykonane na haczykach bez zadziorowych lub pozbawionych zadziorów.


5. Okręgowe zawody z cyklu Grand-Prix OKS w 2010 roku będą rozgrywane zgodnie z regulaminem w formule drużynowej i indywidualnej:

- drużyna w 2 osobowych składach / kilka drużyn z jednego Klubu lub Koła muszą posiadać nazwę np. I drużyna/

- w klasyfikacji indywidualnej za poszczególne zawody zawodnicy otrzymują:

1 miejsce – 30 pkt. 2 miejsce – 29 pkt. 3 miejsce - 28 pkt. …….. 30 miejsce – 1 pkt

- za brak uczestniczenia w zawodach zawodnik otrzymuje " 0 pkt."

- zwycięzcą klasyfikacji zostaje ten zawodnik lub ta drużyna , który uzyska największą sumę punktów z poszczególnych zawodów

- obowiązuje wpisowe na zawody w kwocie 25 zł

- na każdych  zawodach nagradzać indywidualnie pucharami od 1-3 miejsca ( zakupionych przez OKS)

- teren zawodów i sędziów zabezpieczają organizatorzy zawodów

- Zbiórka każdorazowo o godz. 7:00

-dot. spławika:  z cyklu 6 zawodów–  5 najlepszych wyników zostanie zaliczonych do punktacji , 1-turowe 3 godzinne

-dot. spinningu: z cyklu 4 zawodów, 1-turowe 7 godzinne z wyjątkiem Mistrzostw Okręgu, które rozegrane zostaną w 2-turach, turę uznaje się za rozegraną jeśli z przyczyn atmosferycznych lub innych trwa nie krócej niż  ½ ustalonego czasu

-dot. mucha: zostanie ustalone w późniejszym terminie

Nagrody i wyróżnienia indywidualne i drużynowej w klasyfikacji końcowej:

 - podział wpisowego na zakończenie rozgrywek po 50% wpisowego dla klasyfikacji indywidualnej i 50% wpisowego dla klasyfikacji drużynowych 

- podział wg zajmowanych miejsc w formule (drużynowej lub indywidualnej):

  1 miejsce 50%  wpisowego z podziału

  2 miejsce 30%  wpisowego z podziału

  3 miejsce 20%  wpisowego z podziału

6. W 2010 roku zorganizowane zostaną Młodzieżowe Zawody Spławikowe dla kadetów i juniorów i młodzieży w których prawo startu mają wszyscy chętni zrzeszeni w PZW. Obowiązuje 7 dniowe zgłoszenie przed zawodami przez Zarządy Kół.

W zawodach z okazji Dnia Dziecka oraz Międzyszkolnych oraz okazjonalnych tj. Święto Patrona Szkoły itp., prawo startu mają wszystkie dzieci ( zrzeszeni i niezrzeszeni w PZW do lat 16).

7. W zawodach Władz i Organów Okręgu oraz Reprezentacji Działaczy Kół mogą startować członkowie ZO i czynni działacze kół wyszczególnieni w rejestrach podanych do Z.O. Z jednego koła może startować maksymalnie 3 osoby. Przy większej ilości prosimy o kontakt z OKS. Obowiązuje 7 dniowe zgłoszenie przed zawodami przez Zarządy Kół.


8. W zawodach Sędziów wędkarskich i Kapitanów Sportowych Kół, prawo startu mają sędziowie posiadający aktualna licencję i Kapitanowie Sportowi zgłoszeni w rejestrach podanych do Z.O. Obowiązuje 7 dniowe zgłoszenie przed zawodami przez Zarządy Kół.


9. W zawodach Otwarty Puchar „Weteranów Wędkarstwa”, prawo startu mają wędkarze członkowie kół, którzy ukończyli 55 rok życia. Obowiązuje 7 dniowe zgłoszenie przed zawodami przez Zarządy Kół.


Uwagi końcowe:

- w kołach dopuszcza się rozgrywanie zawodów mistrzowskich w jednej turze.

- OKS zwraca się z prośbą o planowanie imprez sportowych tak, aby terminy zawodów w kołach i klubach nie kolidowały z terminami imprez okręgowych.

- przypomina się, że ryby złowione w zawodach spławikowych wszystkich szczebli po zważeniu muszą być wpuszczone do wody

-przypomina się uczestnikom zawodów o obowiązku posiadania odpowiednich siatek (o minimalnej średnicy 40 cm i długości 3m) do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym.

- zawiadamia się, że koła chcące zorganizować zawody wędkarskie powinny uzyskać pozwolenie na nie w Biurze Z.O. najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem oraz oznakować teren zawodów najpóżniej dzień przed zawodami.

- Okręgowy Kapitanat Sportowy zastrzega sobie prawo sprawdzania opłat uprawniających

do wędkowania na wodach Okręgu

- o ewentualnej zmianie terminu lub miejsca zawodów powiadomimy ze stosownym

wyprzedzeniem na stronie internetowej Okręgu: www.pzw.org.pl/43 oraz www.pzw.org.pl/2051

- we wszystkich zawodach sponsorzy mogą fundować nagrody rzeczowe

- w sprawach nie uregulowanych niniejszymi ustaleniami obowiązują przepisy zawarte w „Zasadach Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego”.


Przewodniczący Okręgowego Kapitanatu Sportowego

przy Zarządzie Okręgu w Przemyślu

 Mariusz Kazienko

 

 

 

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.