Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Nasze wiadomości

Konkurs rysunkowo-malarski pt: "Ryby Naszych Wód" - IX edycja 2010 (do chwili obecnej wpłynęło 182 prace)

Komunikaty | 2010-11-30 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

Rada ds. Młodzieży przy Zarządzie Okręgu PZW w Przemyślu zaprasza młodych wędkarzy i sympatyków wędkarstwa do udziału w Konkursie rysunkowo-malarskim pt.: RYBY POLSKICH RZEK Organizowanym w roku, 2010 jako Konkurs Regionalny „Środowisko Wodne Naszego Regionu” REGULAMIN KONKURSU – IX EDYCJI / 2010 1. Celem Konkursu jest popularyzacja wędkarstwa, jako wypoczynek przy jednoczesnym obcowaniu z przyrodą. 2. Organizatorem Konkursu jest Polski Związek Wędkarski Rada ds. Młodzieży przy Zarządzie Okręgu w Przemyślu, które pełnić będzie rolę ...... więcej

Komunikat Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu

Komunikaty | 2010-12-17 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

WAŻNE DLA WĘDKARZY OKRĘGU PRZEMYSKIEGO: Zgodnie z Uchwałą nr 7 z dnia 16.12.2010r. Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu: · przedłuża się ważność obowiązywania składek członkowskich i składek okręgowych opłaconych w 2010 roku do dnia 31 stycznia 2011 r dla członków PZW Okręgu przemyskiego. WAŻNE DLA WSZYSTKICH WĘDKARZY: · w Okręgu przemyskim rezygnuje się ze składek okresowych jednodniowych dla członków PZW na wody nizinne i górskie. · w Okręgu przemyskim rezygnuje się z możliwości opłaty składek okresowych na wszystkie ...... więcej

Zarybianie wód Okręgu PZW w Przemyślu

Komunikaty | 2011-01-27 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

W roku 2010 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, w ramach zadania p.n. „Ochrona i restytucja ichtiofauny, zwłaszcza zagrożonych i reofilnych gatunków ryb….” dofinansował część kosztów zarybiania wód Okręgu PZW w Przemyślu, tj. w wysokości 10% ogólnego kosztu zakupu materiału zarybieniowego. Ogólna wartość zakupionego materiału zarybieniowego wyniosła 320 tys. zł.... więcej

Konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży szkolnej pt.: "Wędrówki ścieżkami Podkarpacia"

1.Organizatorem konkursu jest Rada d/s Młodzieży przy Zarządzie Okręgu w Przemyślu 2.Bezpośrednim celem konkursu jest: -zwrócenie uwagi młodzieży szkolnej na piękno natury, na możliwość spędzenia czasu wolnego na łonie natury i obcowaniu z przyrodą -budzenie etycznych postaw wobec otaczającego środowiska -budzenie poczucia wrażliwości i odpowiedzialności za stan najbliższego otoczenia 3.Konkurs pomyślany jest jako próba prezentacji umiejętności obserwacji, kontemplacji i kreowania otaczającego świataprzez uczniów szkół podstawowych i ...... więcej

Wiosenne porządki na zbiorniku w Hermanowicach

Komunikaty | 2011-04-13 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

Zachęcamy wszystkich chętnych wędkarzy do zaangażowania się w porządkach przy modernizowanym zbiorniku wodnym w Hermanowicach. Zbiórka w dniu 15 kwietnia 2011 roku o godz. 16:00 na parkingu przy zbiorniku. Prosimy wyposażyć się w obuwie gumowe oraz narzędzia ogrodnicze tj. łopata, grabie, siekiera itp... ... więcej

Nowe składki okresowe

Komunikaty | 2011-05-04 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

KOMUNIKAT Na posiedzeniu w dniu 24.03.2011r Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu podjęło uchwałę na 145 o następującej treści: „Wprowadza się do dotychczas obowiązującego katalogu składek za wędkowanie dodatkowo dla członków PZW: a/ składka okresowa jednodniowa na wody nizinne 20,- zł b/ składka okresowa jednodniowa na wody górskie 30,- zł płatne u Skarbników Kół lub w Biurze Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu". ... więcej

Uwaga! Wędkarze z Przemyśla.

Aktualności | 2011-06-22 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

W związku z Ogólnopolskimi Zawodami Spławikowymi Niesłyszących zamyka się dla wędkarzy w dniu 24 czerwca 2011 r. (piątek) od godz. 10:00 do 19:00 brzeg rzeki San w Przemyślu od mostu "Kolejowego" do mostu im. Siwca od strony "Czuwaju" oraz w dniu 25 czerca 2011 r. (sobota) lewy i prawy brzeg rzeki San w Przemyślu od mostu "Kolejowego" do mostu im. Siwca w godzinach 6:00 - 14:00. Za utrudnienia przepraszamy. Zarząd Okręgu PZW w Przemyślu.... więcej

Konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży szkolnej pt.: "Wędrówki ścieżkami Podkarpacia"

Komunikaty | 2011-10-23 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

1.Organizatorem konkursu jest Rada d/s Młodzieży przy Zarządzie Okręgu w Przemyślu 2.Bezpośrednim celem konkursu jest: -zwrócenie uwagi młodzieży szkolnej na piękno natury, na możliwość spędzenia czasu wolnego na łonie natury i obcowaniu z przyrodą -budzenie etycznych postaw wobec otaczającego środowiska -budzenie poczucia wrażliwości i odpowiedzialności za stan najbliższego otoczenia 3.Konkurs pomyślany jest jako próba prezentacji umiejętności obserwacji,kontemplacji i kreowania otaczającego świataprzez uczniów szkół podstawowych i ...... więcej

Wycinka drzew

Komunikaty | 2011-11-03 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu zleci wycinkę kilkunastu drzew w miejscowości Hermanowice, podmiotowi posiadającemu stosowne uprawnienia do tego typu robót wraz z uporządkowaniem terenu po wycince – w zamian za pozyskane drewno. Rodzaj drzew: akacja, lipa i topola Szczegóły do uzgodnienia ze zleceniobiorcą. Kontakt telefoniczny – Biuro Zarządu Okręgu PZW, tel. 16 – 678 57 69 Oferty pisemne – na adres w/w Biura PZW, ul. Szopena 15A w Przemyślu, 37-700 Przemyśl lub e-mail pzwprzemysl@poczta.onet.pl">... więcej

Sprzątanie świata "Kocham, lubię, szanuję ... nie śmiecę"

Komunikaty | 2012-10-08 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

Zarząd Okręgu PZW w Przemyślu serdecznie zachęca wszystkie Koła wędkarskie, wszystkich wędkarzy do przyłączenia się do akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA "KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ ... NIE ŚMIECĘ". Akcja odbywać się będzie w dniach 14 -16 września 2012 roku. Szczegóły w załączniku. Pozostając z wędkarskim pozdrowiem "Wodom cześć". Prezes Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu mgr. Bogumił Antoniewski... więcej