Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Podsumowanie wyników pracy z młodzieżą, dalszy rozwój portalu związkowego, wędkarstwo morskie i sport

Aktualności | 2012-12-01 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Prezydium ZG PZW, 30.11.2012 r.: podsumowanie wyników pracy z młodzieżą, dalszy rozwój portalu związkowego, wędkarstwo morskie i sport.

W Domu Wędkarza w Warszawie 30 listopada br. odbyło się posiedzenie Prezydium ZG PZW, któremu przewodniczył kol. Eugeniusz Grabowski, prezes ZG PZW. W posiedzeniu uczestniczył przew. GKR kol. Władysław Ogrodowczyk, a także członkowie Rady ds. Młodzieży z kol. Wiesławem Misiem na czele.

 

W pierwszej części obrad kol. W. Miś dokonał obszernego i popartego elektroniczną prezentacją podsumowania przedsięwzięć w zakresie pracy z młodzieżą w 2012 r. na wszystkich szczeblach organizacyjnych PZW. Materiał ten przygotowano m.in. do zaprezentowania na konferencji działaczy młodzieżowych PZW, którą zwołano na 1-2 grudnia br. w COS w Spale.

 

Z dokonanej ewaluacji pracy z młodzieżą w PZW w 2012 r. wynika, że w tej dziedzinie statutowej działalności PZW dokonał się dalszy postęp, a szeregi członków uczestników nadal wzrastają i stanowią obecnie  28 162 osoby, czyli ponad 4 proc. ogólnej liczby członków PZW. Wg danych za 2011 r. czynnie pracowało w PZW 329 inspektorów pracy z młodzieżą oraz 1231 instruktorów. Do najciekawszych przedsięwzięć zaliczono obozy wędkarskie, wędkarskie ligi szkół, konkursy plastyczne i fotograficzne oraz okręgowe turnieje młodzieży wędkarskiej. Jak podkreślił kol. W. Miś większość okręgów PZW prawidłowo odczytuje potrzeby środowiska dzieci i młodzieży, przedstawiając dla niego coraz bogatszą ofertę o charakterze edukacyjno-wychowawczym oraz sportowym. Znalazło to odzwierciedlenie m.in.  w wyraźnie wyższym (34 proc.) wzroście wielkości nakładów finansowych skierowanych na ten cel oraz we wzroście liczby uczestników (12,5 proc.) przedsięwzięć skierowanych do tej grupy wiekowej. Zdaniem Rady ds. Młodzieży szczególnie budująca jest aktywność i skuteczność kół i okręgów w poszukiwaniu środków zewnętrznych na prowadzenie działalności wśród młodzieży. W przygotowanym materiale uznano, iż przyjęte rozwiązanie finansowe, dotyczące wielkości odpisu w składce członkowskiej z przeznaczeniem na młodzież, powinny także w roku bieżącym spowodować wzrost liczby członków uczestników zrzeszonych w PZW.

 

Po dyskusji nad przedstawionym materiałem Rady ds. Młodzieży, zawartymi w nim ocenach i wnioskach, kol. E. Grabowski przekazał całemu środowisku działaczy uczestniczących w pracy na rzecz dzieci i młodzieży serdeczne gratulacje i podziękowania, a także wskazał na potrzebę opracowania zebranych danych do materiałów na XXX KZD, który powinien uznać pracę z młodym pokoleniem za najważniejsze zadanie edukacyjno-wychowawcze Związku w nadchodzącej kadencji.

 

Następnie rozwinęła się dyskusja nad obecnym kształtem i możliwościami dalszego funkcjonowania i rozwoju portalu związkowego. Po zapoznaniu się z różnorodnymi i obszernymi analizami postanowiono utworzyć zespół roboczy, który sformułuje zasadnicze propozycje pod adresem ZG PZW.

 

Z kolei kol.: Stanisław Lisak oraz Jerzy Szczeciński  przedstawili informacje dotyczące aktualnej sytuacji i problemów dotyczących dalszego rozwoju wędkarstwa morskiego oraz sportu wędkarskiego na morzu. Uznano, iż jest to coraz bardziej znaczący obszar działalności PZW, zwłaszcza w związku z prowadzoną na obszarach przymorskich gospodarką rybacką na wodach użytkowanych przez PZW, a także w związku ze wzrostem zainteresowania sportowymi połowami na morzu.

 

Członkowie Prezydium ZG zapoznali się także z wynikami i przebiegiem konferencji ,,Kormoran w aspekcie zrównoważonej gospodarki rybackiej’’, która odbyła się 15 listopada w Gdyni, rozpatrzyli pakiet uchwał dot. sportu wędkarskiego, a także przyjęli zasady wyceny stanu ryb w Gospodarstwie Rybackim PZW w Suwałkach oraz zaakceptowali decyzje dotyczące przetargów związanych z remontem DKW w Łopusznej.

 

Antoni Kustusz

rzecznik prasowy ZG PZW

 

Fot. Antoni Kustusz

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin